20 Νοεμβρίου του 1925 και στα Δροβιανά* Αγρινίου, συστήνεται, ορκίζεται και συνεδριάζει η εκτιμητική επιτροπή της περιουσίας στην Τουρκία των προσφύγων εκείνων που προέρχονται από την κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντος».

Η επιτροπή ορίζει τη σύστασης της σύμφωνη με το άρθρο του ψηφίσματος της 7ης Απριλίου 1925 της Δ’ των Ελλήνων συνελεύσεως «περί δρύσεως κτιμητικών πιτροπών πρός λεγχο τν δηλώσεων τν εγκαταληφθεισθν ν Τουρκία περιουσιν πό νταλλαξίμων μογενών και καταβολς ες ατούς ποσοστο».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Βασίλειος Σαφαλίδης, Γραμματέας ο Χρήστος Αντωνιάδης και μέλη οι Χαράλαμπος Χατζηπαυλίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παύλος Ξανθόπουλος, Θεοδ. Ευθυμιάδης και Ιωάννης Χατζηπαυλίδης.

Η πορεία και το έργο της Επιτροπής αυτής θα παρουσιαστεί μέσα από την παρούσα εργασία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη

Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»

Μελέτη αρχείου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)

* Η περιοχή Δροβιανά δεν έχει εντοπιστεί με αυτήν την ονομασία στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες (Ιούλιος 2013)

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδα 2


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδα 1)
Πρακτικά 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1925.
Ανατίθεται η προσωρινή προεδρία στον Θεοδ. Ευθυμιάδη, λόγω ασθενείας του Βασίλειου Σαφαλίδη και η συνεδρίαση ξεκινά στις 10.00 πμ.
Γίνεται ανάγνωση του πρακτικού της πρώτης συνεδριάσεως το οποίο κι επικυρώνεται.
Εν συνεχεία ταξινομούνται αλφαβητικώς οι 126 δηλώσεις που παραλήφθηκαν από την Επιτροπή οι οποίες και συμφωνούν αριθμητικά με την απόδειξη παραλαβής του Υπουργείου Γεωργίας (τμήμα ανταλλαγής). Πρόκειται για δηλώσεις για τα εν Τουρκία περιουσιακά στοιχεία των προσφύγων, των προερχομένων από την  κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντας».
Σε αυτήν την συνεδρίαση λαμβάνεται και η απόφαση για την κατασκευή της σφραγίδας της Επιτροπής για την «επροσωποτέραν διεκπεραίωση τοῦ ργου τς  Ἐκτιμ.Ἐπιτροπής».
Η συνεδρίαση λύεται στις 1.00 μμ.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος).

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης,για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»
Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου