20 Νοεμβρίου του 1925 και στα Δροβιανά* Αγρινίου, συστήνεται, ορκίζεται και συνεδριάζει η εκτιμητική επιτροπή της περιουσίας στην Τουρκία των προσφύγων εκείνων που προέρχονται από την κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντος».

Η επιτροπή ορίζει τη σύστασης της σύμφωνη με το άρθρο του ψηφίσματος της 7ης Απριλίου 1925 της Δ’ των Ελλήνων συνελεύσεως «περί δρύσεως κτιμητικών πιτροπών πρός λεγχο τν δηλώσεων τν εγκαταληφθεισθν ν Τουρκία περιουσιν πό νταλλαξίμων μογενών και καταβολς ες ατούς ποσοστο».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Βασίλειος Σαφαλίδης, Γραμματέας ο Χρήστος Αντωνιάδης και μέλη οι Χαράλαμπος Χατζηπαυλίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παύλος Ξανθόπουλος, Θεοδ. Ευθυμιάδης και Ιωάννης Χατζηπαυλίδης.

Η πορεία και το έργο της Επιτροπής αυτής θα παρουσιαστεί μέσα από την παρούσα εργασία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη

Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»

Μελέτη αρχείου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)

* Η περιοχή Δροβιανά δεν έχει εντοπιστεί με αυτήν την ονομασία στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες (Ιούλιος 2013)

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδες 6 και 7


ΣΕΛΙΔΕΣ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδες 2)
(από σελίδα 6)
Συνεδρίαση 5η της Εκτιμητικής Επιτροπής. 24 Νοεμβρίου 1925
Πράξεις 6η* κι 7η.
Έναρξη συνεδρίασης η τρίτη μετά μεσημβρίας (3.00μμ).
Η Επιτροπή βρίσκεται εν απαρτία. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο κος Σαφαλίδης Βασίλειος.
Τα μέλη τα οποία παραβρίσκονται είναι οι Παύλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Χατζηπαυλίδης, Συμεών Παπαδόπουλος και Ιωάννης Πασχαλίδης.
Επικυρώνεται το πρακτικό της 4ης συνεδριάσεως της Επιτροπής και ξεκινά η εκδίκαση της δήλωσης με αύξων αριθμό 6 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης 23 .
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ευθυμιάδη Χαρ. του Μιχαήλ.
Ο κύριος Ευθυμιάδης δηλώνει 1 οικία δύο ορόφων (πρώτη εκτίμηση 200 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 115χλ), 200 στρέμματα λειβάδια (πρώτη εκτίμηση 600 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 300χλ) ,
(από σελίδα 7)
αγρό (πρώτη εκτίμηση 180 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 250χλ), φουντουκιές (πρώτη εκτίμηση 350 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 375χλ) και ζώα (πρώτη εκτίμηση 270 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 150χλ).
Στον κύριο Ευθυμιάδη πιστώθηκε το ποσό των 1290 χλ έναντι του αρχικού εκτιμηθέντος των 2000 χλ.
Εξ ολοκλήρου λαμβάνει το μερίδιο του αποθανόντος πατρός του Μιχαήλ το οποίο ανέρχεται στις 790 χλ.
Επίσης εξετάζεται η δήλωση με αύξων αριθμό 7 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης 1766 .
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ξεριωτανίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
Ο κύριος Ξεριωτανίδης δηλώνει 1 οικία με μάντρα (πρώτη εκτίμηση 50 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 50χλ), έναν φούρνο με ξηραντήριο κι αχυρώνα 200(πρώτη εκτίμηση 35 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 40χλ), αγρό (πρώτη εκτίμηση 100 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 60χλ),  επιπλέον έναν αγρό και λιβάδι πρώτη εκτίμηση 150 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 180χλ),2 κτήματα με φουντουκιές (πρώτη εκτίμηση 250 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 140χλ), οικοσυσκευή κι εργαλεία (πρώτη εκτίμηση 55 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 40χλ).
και ζώα (πρώτη εκτίμηση 43 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 46χλ).
Στον κύριο Ξεριωτανίδη πιστώθηκε το ποσό των 556 χλ έναντι του αρχικού εκτιμηθέντος των 683 χλ.
Από τα χρήματα αυτά στην αδελφή του Παρθένα ανήκουν τα μισά, ήτοι 278χλ.
Λήξη της συνεδρίασης στις 6.00 μμ
Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής** και η σφράγιση του εγγράφου.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος)
*Στη σελίδα 7 η πράξη εμφανίζεται ως 4η στο αριστερό περιθώριο της σελίδας
** Έχουμε υπογραφή του γραμματέως της Επιτροπής Χρήστου Αντωνιάδη, ενώ δεν εμφανίζεται αρχικώς στα μέλη που αποτελούν την απαρτία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης


Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)
Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδες 5 και 6ΣΕΛΙΔΕΣ 5 και 6 ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδες 2)
Πράξη 3η της Εκτιμητικής Επιτροπής. 23 Νοεμβρίου 1925
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο κος Σαφαλίδης Βασίλειος.
Η Επιτροπή βρίσκεται εν απαρτία. Τα μέλη τα οποία παραβρίσκονται είναι οι Παύλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Χατζηπαυλίδης, Συμεών Παπαδόπουλος και Χαράλαμπος Α. Χατζηπαυλίδης.
Επικυρώνεται το πρακτικό της 3ης συνεδριάσεως της Επιτροπής και ξεκινά η εκδίκαση της δήλωσης με αύξων αριθμό 3 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  876. 
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ακτσόγλου Θεόδωρου του Γεωργίου.
 Ο δηλών κατέγραψε πως του ανήκαν 2 χάτια παντοπωλείο, αγροί, έπιπλα κι εμπορεύματα, οικία, ξηραντήριο φούρνος, χωράφια με φουντούκια (λεπτοκαρεώνες), δεντροφυτεία με οπορωφόρα, μεγάλα ζώα (κτήνη) και πρόβατα.
Η συνολική αξία της περιουσίας εκτιμήθηκε από τον ίδιο στις 6672 χρυσές λίρες, ενώ η τελική κρίση της Επιτροπής την προσδιόρισε στις 5285 χρυσές λίρες, λαμβάνοντας υπ όψιν της και τις δηλώσεις 877,360 και 361. Από το συνολικό ποσό των 5285 χρυσών λιρών, 250 χλ κληρονομεί η αδελφή του Δέσποινα ως δικαιούχος στην πατρική κληρονομιά η οποία κι εκτιμήθηκε στις 500χλ.


Η σελίδα συνεχίζεται με εκδίκαση της δήλωσης με αύξων αριθμό 4 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  4. 
Η δήλωση κατατέθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1925. 
Δηλών ο Γουνατίδης Νικόλαος του Θεοδώρου.
Ο κύριος Γουνατίδης δηλώνει οικία με αποθηκευτικούς χώρους την οποία εκτιμά στις 295 χρυσές λίρες και η Επιτροπή δίδει τελική εκτίμηση τις 155χλ.
Επίσης δηλώνει δάσος, λειβάδι κι αγρό της τάξεως των 395 χλ που η Επιτροπή κρίνει ως αξία τους τις 205 χλ.
Δηλώνει έπιπλα κι εργαλεία που τα κοστολογεί 180χλ. Σε αυτά η Επιτροπή δίδει πολύ χαμηλότερη τιμή, 40 χλ.
Τέλος δηλώνει μεγάλα ζώα (κτήνοι) στην κατηγορία της κινητής περιουσίας και τα εκτιμά στις 85 χλ ενώ η Επιτροπή τα κατεβάζει στις 45χλ.

Σε σύνολο έχουμε την αρχική εκτίμηση της περιουσίας σε 955χλ, οι οποίες γίνονται από την Επιτροπή 445χλ, ποσό που θα πιστωθεί και τελικά στον κύριο Γουνατίδη.

(Κλείσιμο της σελίδας και συνέχιση της συνεδρίασης στη σελίδα 6)
Σελίδα 6 (έξι)

Δήλωση Σώνας Ευθυμιάδου του Γεωργίου, με αύξων αριθμό 5 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  835. Ημερομηνία δήλωσης η 26η Ιανουαρίου 1925.
Η κυρία Ευθυμιάδου δηλώνει 2 οικίες της τάξεως των 180 χρυσών λιρών, ποσό που εκδικάζει και η Επιτροπή ως ορθό.
Επίσης δηλώνει αγρούς της τάξεως των 110 χρυσών λιρών που η Επιτροπή προσθέτει σε αυτούς αξία και τους εκτιμά στις 140 χλ.
Δηλώνει δάσος αξίας 15 χλ που επίσης η Επιτροπή το εκτιμά ως μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή το εκτιμά για 25 χλ.
Έπιπλα και εργαλεία αποτιμούνται στις 35χλ, ποσό που η Επιτροπή ανεβάζει στις 40χλ.
Μεγάλα ζώα (κτήνη) στην κατηγορία της κινητής περιουσίας αποτιμούνται στις 15χλ. Εδώ η Επιτροπή κρατά την αρχική εκτίμηση.

Στην κυρία Ευθυμιάδου πιστώνεται το τελικο ποσό των 400χλ*, έναντι του αρχικώς εκτιμηθέντος των 355 χλ.

Η συνεδρίαση τελείωσε στις 6.00 μμ
Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής και η σφράγιση του εγγράφου.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος)


Στη σελίδα 6 ξεκινούν και τα πρακτικά της 5ης συνεδριάσεως, τα οποία όμως θα μελετηθούν σε συνάρτηση με τη σελίδα 7.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»
Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)*Σε αυτήν την σελίδα έχουμε μια εξαιρετική του ήθους της δήλωση, όπου η Επιτροπή αναγκάζεται να αναπροσαρμόσει τα εκτιμηθέντα ποσά προς τα άνω! Η κυρία Ευθυμιάδου υπήρξε φειδωλή στην εκτίμηση της περιουσίας της, μα η Επιτροπή τα αναπροσάρμοσε στα πρέποντα κι αληθή όρια.

** Έχουμε υπογραφή του γραμματέως της Επιτροπής Χρήστου Αντωνιάδη, ενώ δεν εμφανίζεται αρχικώς στα μέλη που αποτελούν την απαρτία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδες 3 και 4ΣΕΛΙΔΕΣ 3 και 4 ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδες 2)

Πράξη 1η και 2η της Εκτιμητικής Επιτροπής. 22 Νοεμβρίου 1925
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο κος Σαφαλίδης Βασίλειος.
Ώρα έναρξης η 10η πρωινή.
Επικυρώνεται το πρακτικό της 2ης συνεδριάσεως της Επιτροπής και ξεκινά η εκδίκαση της πρώτης δήλωσης με αύξων αριθμό 1 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  1721. 
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Αμανατίδη Ηλία (Αμανάτ).
Ο δηλών κατέγραψε πως του ανήκαν μία οικία, ένας σταύλος, ένα ξηραντήριο, μία στάνη με μάντρα, μία εξοχική κατοικία, ένας λαχανόκηπος, 25 στρέμματα αγρού, λιβάδια, δάσος, οικοσυσκευή και ζώα (συγκεκριμένα η δήλωση αναγράφει ζώα, πρόβατα κτλ, εννοώντας ως ζώα τα μεγάλα όπως η αγελάδα).
Από τη δήλωση διαπιστώνουμε πως η Επιτροπή απέρριψε το λαχανόκηπο του κυρίου Αμανατίδη ως μη  αληθές περιουσιακό του στοιχείο.
Η συνολική αξία της περιουσίας εκτιμήθηκε από τον ίδιο στις 2419 χρυσές λίρες, ενώ η τελική κρίση της Επιτροπής την προσδιόρισε στις 811 χρυσές λίρες.
Το εκδικασθέν ποσό κληρονομεί ο Αμανατίδης Ηλίας λόγω του θανάτου του πατέρα του, Αμανάτ.


Στην παρούσα συνεδρίαση γίνεται επίσης έλεγχος της δήλωσης του Χαράλαμπου Αθ. Ακτσόγλου με αύξων αριθμό 2 στο βιβλίο πρακτικών, αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  846 και ημερομηνία κατάθεσης της την 26η Ιανουαρίου 1925.


Ο κύριος Ακτσόγλου κατέγραψε πως του ανήκαν 2 οικίες, αγροί, 2 ξηραντήρια, αχυρώνες με ξηραντήρια και μάντρα, επίσης δεύτερη και τρίτη σειρά αγρών, λιβάδια, οικία με αχυρώνες και αγρούς στα λιβάδια, καλύβες, έπιπλα, γεωργικά εργαλεία, αποθηκευμένες σοδειές και ζώα.  

Η συνολική αξία της περιουσίας εκτιμήθηκε από τον ίδιο στις 3810 χρυσές λίρες, ενώ η τελική κρίση της Επιτροπής την προσδιόρισε στις 2026 χρυσές λίρες.

Επίσης στον Χαράλαμπο Αθ. Ακτσόγλου οφείλεται επιπλέον το ποσό των 671 χρυσών λιρών το οποίο και είναι το ένα τρίτο της περιουσίας που του κληροδοτήθηκε από τον Νικόλαο Πασκάλογλου. Εξ αυτού δε κληρονομούν από 223,66 χρυσές λιρές οι αδελφοί αυτού Δημήτριος και Γεώργιος Αθ. Ακτσόγλου.

Σύμφωνα με την περιγραφή της επιτροπής από το θάνατο του Πασκάλογλου δημιουργούνται 3 κληρονομοί:

1. Ο Χαράλαμπος Αθ. Ακτσόγλου με 671 χρυσές λίρες κληρονομικό δικαίωμα κι από αυτόν κληρονομούν από 223,66 χρυσές λίρες τα αδέλφια του.

2. Η Μελάνα Κυριάκου Πασχαλίδου με 728 χρυσές λίρες κληρονομικό δικαίωμα
3. Ο Θεόδωρος Μιχ. Παπαθεοδωρίδης με 627 χρυσές λίρες κληρονομικό δικαίωμα κι από αυτός κληρονομεί το μισό ποσό, ήτοι 313,50 η Ανατολή Δημ. Σαρηκαιβούρ.
Η συνεδρίαση τελείωσε στις 1.00 μμ
Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής και η σφράγιση του εγγράφου.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος)

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»
Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)
Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδα 2


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδα 1)
Πρακτικά 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1925.
Ανατίθεται η προσωρινή προεδρία στον Θεοδ. Ευθυμιάδη, λόγω ασθενείας του Βασίλειου Σαφαλίδη και η συνεδρίαση ξεκινά στις 10.00 πμ.
Γίνεται ανάγνωση του πρακτικού της πρώτης συνεδριάσεως το οποίο κι επικυρώνεται.
Εν συνεχεία ταξινομούνται αλφαβητικώς οι 126 δηλώσεις που παραλήφθηκαν από την Επιτροπή οι οποίες και συμφωνούν αριθμητικά με την απόδειξη παραλαβής του Υπουργείου Γεωργίας (τμήμα ανταλλαγής). Πρόκειται για δηλώσεις για τα εν Τουρκία περιουσιακά στοιχεία των προσφύγων, των προερχομένων από την  κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντας».
Σε αυτήν την συνεδρίαση λαμβάνεται και η απόφαση για την κατασκευή της σφραγίδας της Επιτροπής για την «επροσωποτέραν διεκπεραίωση τοῦ ργου τς  Ἐκτιμ.Ἐπιτροπής».
Η συνεδρίαση λύεται στις 1.00 μμ.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος).

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης,για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»
Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδα 1
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδα 1)

20 Νοεμβρίου του 1925 και στα Δροβιανά Αγρινίου, συστήνεται, ορκίζεται και συνεδριάζει η εκτιμητική επιτροπή της περιουσίας στην Τουρκία, των προσφύγων εκείνων που προέρχονται από την κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντος».
Η επιτροπή ορίζει τη σύστασης της σύμφωνη με το άρθρο του ψηφίσματος της 7ης Απριλίου 1925 της Δ’ των Ελλήνων συνελεύσεως «περί δρύσεως κτιμητικών πιτροπών πρός λεγχο τν δηλώσεων τν εγκαταληφθεισθν ν Τουρκία περιουσιν πό  νταλλαξίμων μογενών και καταβολς ες ατούς ποσοστο».
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Βασίλειος Σαφαλίδης, Γραμματέας ο Χρήστος Αντωνιάδης και μέλη οι Χαράλαμπος Χατζηπαυλίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παύλος Ξανθόπουλος, Θεοδ. Ευθυμιάδης και  Ιωάννης Χατζηπαυλίδης.
Το πρακτικό υπογράφει ως πρόεδρος ο Θεοδ. Ευθυμιάδης αντικαθιστώντας στη συγκεκριμένη συνεδρίαση τον Βασίλειο Σαφαηλίδη, ο οποίος απουσίαζε λόγω ασθενείας.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος)

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας  «Δημήτρης Ψαθάς»
Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)