20 Νοεμβρίου του 1925 και στα Δροβιανά* Αγρινίου, συστήνεται, ορκίζεται και συνεδριάζει η εκτιμητική επιτροπή της περιουσίας στην Τουρκία των προσφύγων εκείνων που προέρχονται από την κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντος».

Η επιτροπή ορίζει τη σύστασης της σύμφωνη με το άρθρο του ψηφίσματος της 7ης Απριλίου 1925 της Δ’ των Ελλήνων συνελεύσεως «περί δρύσεως κτιμητικών πιτροπών πρός λεγχο τν δηλώσεων τν εγκαταληφθεισθν ν Τουρκία περιουσιν πό νταλλαξίμων μογενών και καταβολς ες ατούς ποσοστο».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Βασίλειος Σαφαλίδης, Γραμματέας ο Χρήστος Αντωνιάδης και μέλη οι Χαράλαμπος Χατζηπαυλίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παύλος Ξανθόπουλος, Θεοδ. Ευθυμιάδης και Ιωάννης Χατζηπαυλίδης.

Η πορεία και το έργο της Επιτροπής αυτής θα παρουσιαστεί μέσα από την παρούσα εργασία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη

Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»

Μελέτη αρχείου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)

* Η περιοχή Δροβιανά δεν έχει εντοπιστεί με αυτήν την ονομασία στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες (Ιούλιος 2013)

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδες 6 και 7


ΣΕΛΙΔΕΣ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδες 2)
(από σελίδα 6)
Συνεδρίαση 5η της Εκτιμητικής Επιτροπής. 24 Νοεμβρίου 1925
Πράξεις 6η* κι 7η.
Έναρξη συνεδρίασης η τρίτη μετά μεσημβρίας (3.00μμ).
Η Επιτροπή βρίσκεται εν απαρτία. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο κος Σαφαλίδης Βασίλειος.
Τα μέλη τα οποία παραβρίσκονται είναι οι Παύλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Χατζηπαυλίδης, Συμεών Παπαδόπουλος και Ιωάννης Πασχαλίδης.
Επικυρώνεται το πρακτικό της 4ης συνεδριάσεως της Επιτροπής και ξεκινά η εκδίκαση της δήλωσης με αύξων αριθμό 6 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης 23 .
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ευθυμιάδη Χαρ. του Μιχαήλ.
Ο κύριος Ευθυμιάδης δηλώνει 1 οικία δύο ορόφων (πρώτη εκτίμηση 200 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 115χλ), 200 στρέμματα λειβάδια (πρώτη εκτίμηση 600 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 300χλ) ,
(από σελίδα 7)
αγρό (πρώτη εκτίμηση 180 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 250χλ), φουντουκιές (πρώτη εκτίμηση 350 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 375χλ) και ζώα (πρώτη εκτίμηση 270 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 150χλ).
Στον κύριο Ευθυμιάδη πιστώθηκε το ποσό των 1290 χλ έναντι του αρχικού εκτιμηθέντος των 2000 χλ.
Εξ ολοκλήρου λαμβάνει το μερίδιο του αποθανόντος πατρός του Μιχαήλ το οποίο ανέρχεται στις 790 χλ.
Επίσης εξετάζεται η δήλωση με αύξων αριθμό 7 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης 1766 .
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ξεριωτανίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
Ο κύριος Ξεριωτανίδης δηλώνει 1 οικία με μάντρα (πρώτη εκτίμηση 50 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 50χλ), έναν φούρνο με ξηραντήριο κι αχυρώνα 200(πρώτη εκτίμηση 35 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 40χλ), αγρό (πρώτη εκτίμηση 100 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 60χλ),  επιπλέον έναν αγρό και λιβάδι πρώτη εκτίμηση 150 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 180χλ),2 κτήματα με φουντουκιές (πρώτη εκτίμηση 250 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 140χλ), οικοσυσκευή κι εργαλεία (πρώτη εκτίμηση 55 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 40χλ).
και ζώα (πρώτη εκτίμηση 43 χλ/εκτίμηση Επιτροπής 46χλ).
Στον κύριο Ξεριωτανίδη πιστώθηκε το ποσό των 556 χλ έναντι του αρχικού εκτιμηθέντος των 683 χλ.
Από τα χρήματα αυτά στην αδελφή του Παρθένα ανήκουν τα μισά, ήτοι 278χλ.
Λήξη της συνεδρίασης στις 6.00 μμ
Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής** και η σφράγιση του εγγράφου.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος)
*Στη σελίδα 7 η πράξη εμφανίζεται ως 4η στο αριστερό περιθώριο της σελίδας
** Έχουμε υπογραφή του γραμματέως της Επιτροπής Χρήστου Αντωνιάδη, ενώ δεν εμφανίζεται αρχικώς στα μέλη που αποτελούν την απαρτία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης


Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου