20 Νοεμβρίου του 1925 και στα Δροβιανά* Αγρινίου, συστήνεται, ορκίζεται και συνεδριάζει η εκτιμητική επιτροπή της περιουσίας στην Τουρκία των προσφύγων εκείνων που προέρχονται από την κοινότητα «Κοτύλια γιαμ ρπ-τσικούρ τς παρχίας Χαλδείας Κερασοντος».

Η επιτροπή ορίζει τη σύστασης της σύμφωνη με το άρθρο του ψηφίσματος της 7ης Απριλίου 1925 της Δ’ των Ελλήνων συνελεύσεως «περί δρύσεως κτιμητικών πιτροπών πρός λεγχο τν δηλώσεων τν εγκαταληφθεισθν ν Τουρκία περιουσιν πό νταλλαξίμων μογενών και καταβολς ες ατούς ποσοστο».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Βασίλειος Σαφαλίδης, Γραμματέας ο Χρήστος Αντωνιάδης και μέλη οι Χαράλαμπος Χατζηπαυλίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παύλος Ξανθόπουλος, Θεοδ. Ευθυμιάδης και Ιωάννης Χατζηπαυλίδης.

Η πορεία και το έργο της Επιτροπής αυτής θα παρουσιαστεί μέσα από την παρούσα εργασία.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη

Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»

Μελέτη αρχείου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)

* Η περιοχή Δροβιανά δεν έχει εντοπιστεί με αυτήν την ονομασία στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες (Ιούλιος 2013)

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη. Σελίδες 5 και 6ΣΕΛΙΔΕΣ 5 και 6 ΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (σελίδες 2)
Πράξη 3η της Εκτιμητικής Επιτροπής. 23 Νοεμβρίου 1925
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο κος Σαφαλίδης Βασίλειος.
Η Επιτροπή βρίσκεται εν απαρτία. Τα μέλη τα οποία παραβρίσκονται είναι οι Παύλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Χατζηπαυλίδης, Συμεών Παπαδόπουλος και Χαράλαμπος Α. Χατζηπαυλίδης.
Επικυρώνεται το πρακτικό της 3ης συνεδριάσεως της Επιτροπής και ξεκινά η εκδίκαση της δήλωσης με αύξων αριθμό 3 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  876. 
Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ακτσόγλου Θεόδωρου του Γεωργίου.
 Ο δηλών κατέγραψε πως του ανήκαν 2 χάτια παντοπωλείο, αγροί, έπιπλα κι εμπορεύματα, οικία, ξηραντήριο φούρνος, χωράφια με φουντούκια (λεπτοκαρεώνες), δεντροφυτεία με οπορωφόρα, μεγάλα ζώα (κτήνη) και πρόβατα.
Η συνολική αξία της περιουσίας εκτιμήθηκε από τον ίδιο στις 6672 χρυσές λίρες, ενώ η τελική κρίση της Επιτροπής την προσδιόρισε στις 5285 χρυσές λίρες, λαμβάνοντας υπ όψιν της και τις δηλώσεις 877,360 και 361. Από το συνολικό ποσό των 5285 χρυσών λιρών, 250 χλ κληρονομεί η αδελφή του Δέσποινα ως δικαιούχος στην πατρική κληρονομιά η οποία κι εκτιμήθηκε στις 500χλ.


Η σελίδα συνεχίζεται με εκδίκαση της δήλωσης με αύξων αριθμό 4 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  4. 
Η δήλωση κατατέθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1925. 
Δηλών ο Γουνατίδης Νικόλαος του Θεοδώρου.
Ο κύριος Γουνατίδης δηλώνει οικία με αποθηκευτικούς χώρους την οποία εκτιμά στις 295 χρυσές λίρες και η Επιτροπή δίδει τελική εκτίμηση τις 155χλ.
Επίσης δηλώνει δάσος, λειβάδι κι αγρό της τάξεως των 395 χλ που η Επιτροπή κρίνει ως αξία τους τις 205 χλ.
Δηλώνει έπιπλα κι εργαλεία που τα κοστολογεί 180χλ. Σε αυτά η Επιτροπή δίδει πολύ χαμηλότερη τιμή, 40 χλ.
Τέλος δηλώνει μεγάλα ζώα (κτήνοι) στην κατηγορία της κινητής περιουσίας και τα εκτιμά στις 85 χλ ενώ η Επιτροπή τα κατεβάζει στις 45χλ.

Σε σύνολο έχουμε την αρχική εκτίμηση της περιουσίας σε 955χλ, οι οποίες γίνονται από την Επιτροπή 445χλ, ποσό που θα πιστωθεί και τελικά στον κύριο Γουνατίδη.

(Κλείσιμο της σελίδας και συνέχιση της συνεδρίασης στη σελίδα 6)
Σελίδα 6 (έξι)

Δήλωση Σώνας Ευθυμιάδου του Γεωργίου, με αύξων αριθμό 5 στο βιβλίο πρακτικών και αύξων αριθμό κατάθεσης δήλωσης  835. Ημερομηνία δήλωσης η 26η Ιανουαρίου 1925.
Η κυρία Ευθυμιάδου δηλώνει 2 οικίες της τάξεως των 180 χρυσών λιρών, ποσό που εκδικάζει και η Επιτροπή ως ορθό.
Επίσης δηλώνει αγρούς της τάξεως των 110 χρυσών λιρών που η Επιτροπή προσθέτει σε αυτούς αξία και τους εκτιμά στις 140 χλ.
Δηλώνει δάσος αξίας 15 χλ που επίσης η Επιτροπή το εκτιμά ως μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή το εκτιμά για 25 χλ.
Έπιπλα και εργαλεία αποτιμούνται στις 35χλ, ποσό που η Επιτροπή ανεβάζει στις 40χλ.
Μεγάλα ζώα (κτήνη) στην κατηγορία της κινητής περιουσίας αποτιμούνται στις 15χλ. Εδώ η Επιτροπή κρατά την αρχική εκτίμηση.

Στην κυρία Ευθυμιάδου πιστώνεται το τελικο ποσό των 400χλ*, έναντι του αρχικώς εκτιμηθέντος των 355 χλ.

Η συνεδρίαση τελείωσε στις 6.00 μμ
Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής και η σφράγιση του εγγράφου.
Στην κυκλική σφραγίδα του εγγράφου και σφραγίδα της επιτροπής αναγράφονται τα κάτωθι: ΚΟΙΝ.ΕΚΤΙΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΤΥΛΙΑ ΑΓΙΑΜΗ Κ.Λ.Π 1925 (περιφερειακά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας) ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-άνω μέρος) ΔΡΟΒΙΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (εσωτερικά του κυκλικού μέρους της σφραγίδας-κάτω μέρος)


Στη σελίδα 6 ξεκινούν και τα πρακτικά της 5ης συνεδριάσεως, τα οποία όμως θα μελετηθούν σε συνάρτηση με τη σελίδα 7.

Αρχείο Βασίλη Σαφαλίδη
Διαχείριση αρχείου Ιωάννης Σαλωμίδης, για λογαριασμό του συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς»
Μελέτη εγγράφου Λένα Σαββίδου (σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό)*Σε αυτήν την σελίδα έχουμε μια εξαιρετική του ήθους της δήλωση, όπου η Επιτροπή αναγκάζεται να αναπροσαρμόσει τα εκτιμηθέντα ποσά προς τα άνω! Η κυρία Ευθυμιάδου υπήρξε φειδωλή στην εκτίμηση της περιουσίας της, μα η Επιτροπή τα αναπροσάρμοσε στα πρέποντα κι αληθή όρια.

** Έχουμε υπογραφή του γραμματέως της Επιτροπής Χρήστου Αντωνιάδη, ενώ δεν εμφανίζεται αρχικώς στα μέλη που αποτελούν την απαρτία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου